ETAPP 1 (2017–2018)

Blå Portens renovering kommer att beröra kök, WC och restaurangdel. Köket kommer provisoriskt att flyttas ut och placeras i trädgården och när renoveringen är klart öppnar vi portarna igen sommaren 2018.

STAGE 1 (2017–2018)

Blå Porten’s renovation will include the kitchen, WC and restaurant areas. The kitchen will provisionally be moved and re-located to the garden, and when the renovation is complete the gates will open again in summer 2018.