ETAPP 2 (2018-2020)

Liljevalchs har gett Wingårdhs i uppdrag skapa en ny flygelbyggnad med restaurang till Liljevalchs konsthall som skall öppna senast 2020. Den kommer att placeras på baksidan av den nuvarande fastigheten. Konsthallen behåller sitt karakteristiska utseende mot Djurgårdsvägen, flygeln som vänder sig mot Falkenbergsgatan, får ett modernare uttryck.

STAGE 2 (2018-2020)

Liljevalchs has given Wingårdhs the mission of creating a new, additional wing, including a restaurant, for the Liljevalchs Art Gallery, which will open in 2020 at the latest. This will be built at the rear of the current property. The Art Gallery will retain its present distinctive appearance facing Djurgårdsvägen, with the wing facing Falkenbergsgatan, creating a more modern impression.